1. Katalog informacij javnega značaja

1.1 Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa
2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.5 Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja
4. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja
5. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

1.1 Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Knjižnica Domžale
Cesta talcev 4
1230 Domžale

T: 01 724 12 04

Davčna številka: 79466591
zavezanci za DDV: Ne
Matična številka: 5269849000
Davčna številka: 79466591
Zavezanci za DDV: Ne.
TRR: SI56 0110 0600 8353 954

Odgovorna uradna oseba: Mag. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica

Datum prve objave kataloga: 4. 8. 2006
Datum zadnje spremembe:  28. 3. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.knjiznica-domzale.si

Druge oblike kataloga:
Tiskana oblika je dostopna na sedežu javnega zavoda.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Osnovne naloge splošne knjižnice:

 • zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
 • zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
 • izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
 • posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
 • pridobiva in izobražuje uporabnike,
 • izvaja programe informacijskega opismenjevanja,
 • varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
 • opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:

 • sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju, 
 • zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo, 
 • zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih, 
 • organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, 
 • organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane z dejavnostjo knjižnice.

Knjižnica tudi:

 • sodeluje s strokovnimi institucijami,
 • opravlja druge naloge, s katerimi utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in enotnost knjižničarske dejavnosti.

Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način, določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

SKUPNE SLUŽBE

Cesta talcev 4, 1230 Domžale
Direktorica: Mag. Barbara Zupanc Oberwalder
Tajništvo: Brigita Kranjec

STROKOVNE SLUŽBE

 • Oddelek za odrasle in strokovne službe (Tadeja Rode Teran)
 • Oddelek za izposojo in knjižnično mrežo (Barbara Osterman)
 • Oddelek za otroke in mladino (Lidija Smerkolj Turšič)

KNJIŽNIČNA MREŽA

 • Knjižnica Domžale (osrednja knjižnica)
 • Krajevna knjižnica Ihan
 • Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid pri Lukovici s potujočo knjižnico
 • Krajevna knjižnica Janeza Trdine Mengeš
 • Krajevna knjižnica Daneta Zajca Moravče
 • Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin

SVET ZAVODA KNJIŽNICA DOMŽALE

Predstavniki Občine Domžale:

 • dr. Tomaž Lavrič
 • Petja Orehek Jerman
 • Ajda Vodlan
 • Martina Pogačar
 • Gorazd Jesihar

Predstavnik Občine Lukovica:

 • Ema Meden

Predstavnica Občine Mengeš:

 • Nataša Vrhovnik Jerič

Predstavnik Občine Moravče:

 • Irena Malovrh

Predstavnik Občine Trzin:

 • Anton Peršak

Predstavnica zaposlenih:

 • Katarina Peterc

STROKOVNI SVET ZAVODA KNJIŽNICA DOMŽALE

 • Apolonija Pavšek, predstavnica zaposlenih in predsednica strokovnega sveta
 • Pavel Pevec, predstavnik društev
 • Janez Hafner, predstavnik društev
 • Helena Dakič Prelc, predstavnica Kulturniške zbornice Slovenije
 • Kristina Galun, predstavnica Kulturniške zbornice Slovenije
 • Marta Starbek Potočan, predstavnica zaposlenih

Varstvo in obdelava osebnih podatkov v skladu z GDPR:

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor

www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

mag. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica

Cesta talcev 4
1230 Domžale
Tel: 01 722 50 80
E-pošta: barbara.zupanc@dom.sik.si

2. 3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 3/05, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/04, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 7/07, Uradni vestnik Občine Moravče št. 2/04, Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/04)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 6/09, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/09, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 4/09, Uradni vestnik Občine Moravče št. 3/09, Uradni vestnik Občine Trzin št. 2/09)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik Občine Domžale št. 8/17, Uradni vestnik Občine Lukovica št. 3/17, Uradni vestnik Občine Mengeš št. 9/17, Uradni vestnik Občine Moravče št. 10/17, Uradni vestnik Občine Trzin št. 10/17)

2.4 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.4.1  POROČILO O DELU KNJIŽNICE DOMŽALE
/200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020, 2021, 2022, 2023/

2.4.2. LETNI PLAN KNJIŽNICE DOMŽALE
/200720082009-20102011-201220122013-20142014-20152016-20172017-20182018-20192019-20202020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025/

2.4.3  LETNI NAČRT NAKUPA
/
2017201820192020202120222023, 2024/

2.4.4 GRADIVO, KUPLJENO S SREDSTVI MINISTRSTVA ZA KULTURO
/
20122013,  201420152016201720182019202020212022, 2023, 2024/

2.4.5 DOKUMENT NABAVNE POLITIKE KNJIŽNICE
Dokument nabavne politike knjižnice

2.4.6 STRATEŠKI NAČRT KNJIŽNICE DOMŽALE
2014-2019, 2020-2025/

2.5 Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

V javni interes skladno z Zakonom o knjižničarstvu na področju knjižnične dejavnosti sodijo:

 • optimalna ponudba knjižničnega gradiva,
 • ponudba informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja,
 • bibliopedagoško delo,
 • informacijsko opismenjevanje in podpora vseživljenjskemu učenju,
 • zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, pridobivanja informacij in smotrne izrabe prostega časa v knjižnici,
 • omogočanje dostopa do domoznanske zbirke za lokalne študije,
 • omogočanje dostopa do svetovnih virov informacij, zlasti s pomočjo elektronskih publikacij in interneta,
 • medknjižnična izposoja iz domačih in tujih knjižnic.

PUBLIKACIJE

2.6 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Domžale na podlagi pristopne izjave.
Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15). Ob vpisu zahtevani osebni podatki so natančneje opredeljeni v Pravilniku o poslovanju Knjižnice Domžale.

2.7 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Informacije javnega značaja so v elektronski obliki prosto dostopne na spletu (https://www.knjiznica-domzale.si/). Za dostop je potreben internetni brskalnik.
Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v upravi knjižnice, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro, telefon: 01/722 50 80.


4. Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja

Knjižnica Domžale lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. Stroškovnik, cenik in drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Knjižnica Domžale lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Velika črna kazalka
Velika bela kazalka
Razmik med črkami
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta
Ponastavi