Koledar dogodkov

S knjigo na potep
Za otroke in mladino Spodbujanje branja S knjigo na potep

S knjigo na potep

Premična zbirka

S knjigo na potep je bralnospodbujevalni projekt, ki ga organizira Knjižnica Domžale v povezavi z vrtci, vanj so vključene skupine otrok iz vrtcev na območju delovanja knjižnice.

Knjižnica organizira premične zbirke, sestavljene iz skrbno izbranih pravljic, pesmic, ugank ter poučnih knjig. Vrtci si premične zbirke izposodijo, vzgojiteljice in otroci knjige prebirajo in jih tudi poustvarjajo, rišejo, dramatizirajo. Pošiljajo nam  fotografije utrinkov druženja s knjigami.

S šolskim letom se projekt zaključi z razstavo risbic sodelujočih skupin, ki jih razstavimo v prostorih knjižnice.

S KNJIGO NA POTEP